Skrinnarskola


Under December – Mars kan du lära dig att åka skridskor tillsammans med oss i IFK Göteborg Skridsko.

Skrinnarskolan är en fortsättningsgrupp för barn-och ungdomar som tränat med oss i ett par terminer, eller barn-och ungdomar som sedan tidigare har skridsko vana. Då man tar steget från nybörjare till fortsättningsåkare.

När & Var?

Termin: 11 December 2022

Plats: Ruddalen, Västra Frölunda

Tid: Söndagar kl 10.00-11.00

Omfattning?

Terminen sträcker sig från Dec – Mars

Träningsavgifter:

  • Ungdomsavgift*: 300 kr (*Framtill 15 års ålder)

För vem?

Huvudsyftet med skrinnarskolan är att genom lekfulla och roliga övningar, i grupp, ge barn- och ungdomarna en grundläggande teknik i skridskoåkning.

Vad krävs?

Dessa saker måste du ha för att vara med:

  • Hjälm
  • Skridskor
  • Varma kläder

Hyra skridskor?

Klubben har ett litet antal skridskor att hyra ut i varierande storlekar, för att boka dessa anmäl detta gärna i registreringen. Först till kvarn gäller. (100kr i hyra/termin)

Anmälningar/Information

Anmälan kan göras i nedanför formulär för anmälan. 

Avgifterna betalas in till Plusgironummer 7240021.

I meddelanderutan fyller man i namn.During December – March you can learn ice skating together with us at IFK Göteborg Speedskating Club.

Skrinnarskolan is a continuation group for children and youth skaters which have trained with us for a couple of semesters, or children and youth skaters which already have skating experience.

When & Where?

Start: 11 December 2022

Place: Ruddalen, Västra Frölunda

Time: Sunday 10.00-11.00

Extent?

Training fees look like following:

  • Youth: 300kr (*Up to 15 years of age)

For who?

The main purpose of the ice skating school is to provide the skaters with a basic technique in skating through playful and fun exercises, in groups.

What is required?

You need these things to skate:

  • Helmet
  • Skates
  • Warmclothes

Rent Skates?

The club has a small number of skates to rent in varying sizes, so to rent these please report this in the registration. (SEK 100 in rent / term)

Registration

The registration can be made in the registration form below.

The fees are paid to Plusgiro number 7240021.

In the message box you enter the name.