Skridskoskola


Under December – Mars kan du lära dig att åka skridskor tillsammans med oss i IFK Göteborg Skridsko.

Alla kan vara med, oavsett om du är nybörjare, eller om du redan har lärt dig åka lite.

Obs! pga av ombyggnationer har vi inte fått ett startdatum än för när vi kan gå på is, dock tar vi in anmälningar ändå inför säsongen.

När & Var?

Termin: 13 December 2022

Plats: Ruddalen, Västra Frölunda

Tid: Tisdagar kl 18.00-19.15

Omfattning?

Terminen sträcker sig från Dec – Mars

Träningsavgifter:

  • Ungdomsavgift*: 300 kr (*Framtill 15 års ålder)

För vem?

Barn som fyller 6 år i år och uppåt kan hänga med i vår skridskoskola.

Huvudsyftet med skridskoskolan är att genom lekfulla och roliga övningar, i grupp, ge dig en grundläggande teknik i skridskoåkning. Vi tränar åkning framåt och bakåt, bromsa, svänga, vända, snurra samt balans och säkerhet på isen. Alla övningar som är grunden för all skridskoåkning som bandy, ishockey, hastighetsåkning, konståkning och långfärdsåkning. 

Vad krävs?

Dessa saker måste du ha för att vara med:

  • Hjälm
  • Skridskor
  • Varma kläder

Hyra skridskor?

Klubben har ett litet antal skridskor att hyra ut i varierande storlekar, för att boka dessa anmäl detta gärna i registreringen. Först till kvarn gäller. (100kr i hyra/termin)

Anmälningar/Information

Anmälan kan göras i nedanför formulär för anmälan. 

Avgifterna betalas in till Plusgironummer 7240021.

I meddelanderutan fyller man i namn.During December – March you can learn ice skating together with us at IFK Göteborg Speedskating Club.

Everyone can join, whether you are a beginner, or if you have already skated before.

Here on the website you’ll find all practical information.

When & Where?

Start: 13 December 2022

Place: Ruddalen, Västra Frölunda

Time: Tuesdays 18.00-19.15

Extent?

Trainingfee is required to attend the ice skating school.

Training fees look like following:

  • Youth: 300kr (*Up to 15 years of age)

For who?

Children from 6 years old can join our skating-school.

The main purpose of the ice skating school is to provide you with a basic technique in skating through playful and fun exercises, in groups. We practice skating forwards and backwards, braking, turning, turning, spinning and balance and safety on the track. All exercises that are the basis for all ice skating such as bandy, ice hockey, speed skating, figure skating and long distance skating.

What is required?

You need these things to skate:

  • Helmet
  • Skates
  • Warmclothes

Rent Skates?

The club has a small number of skates to rent in varying sizes, so to rent these please report this in the registration. (SEK 100 in rent / term)

Registration

The registration can be made in the registration form below.

The fees are paid to Plusgiro number 7240021.

In the message box you enter the name.