Inlinesskola

Under April – Oktober kan du lära dig att åka inlines tillsammans med oss i IFK Göteborg Skridsko.

Alla kan vara med, oavsett om du är nybörjare, eller om du redan har lärt dig åka lite.

När & Var?

Termin: April 2023

Plats: Ruddalen, Västra Frölunda

Tid: TBA

Omfattning?

Terminen sträcker sig från April – Oktober

Träningsavgifter:

  • Ungdomsavgift*: 300 kr (*Framtill 15 års ålder)

För vem?

Barn som fyller 6 år i år och uppåt kan hänga med i vår inlinesskola.

Huvudsyftet med inlinesskola är att genom lekfulla och roliga övningar, i grupp, ge dig en grundläggande teknik i inlinesåkning. Vi tränar åkning framåt och bakåt, bromsa, svänga, vända, snurra samt balans och säkerhet på isen.  

Vad krävs?

Dessa saker måste du ha för att vara med:

  • Hjälm
  • Inlines
  • Knä- och armbågsskydd
  • Träningskläder

Hyra inlines?

Klubben har ett litet antal inlines att hyra ut i varierande storlekar, för att boka dessa anmäl detta gärna i registreringen. Först till kvarn gäller. (100kr i hyra/termin)

Anmälningar/Information

Anmälan kan göras i nedanför formulär för anmälan. 

Avgifterna betalas in till Plusgironummer 7240021.

I meddelanderutan fyller man i namn.During April – October you can learn inline skating together with us at IFK Göteborg Speedskating Club.

Everyone can join, whether you are a beginner, or if you have already skated before.

When & Where?

Start: April 2023

Place: Ruddalen, Västra Frölunda

Time: TBA

Extent?

Training fees look like following:

  • Youth: 300kr (*Up to 15 years of age)

For who?

Children from 6 years old can join our inline-school.

The main purpose of the inline skating school is to provide you with a basic technique in skating through playful and fun exercises, in groups. We practice skating forwards and backwards, braking, turning, turning, spinning and balance and safety on the track.

What is required?

You need these things to skate:

  • Helmet
  • Inline skates
  • Knee and elbow protection
  • Training Cloths

Rent Skates?

The club has a small number of inline skates to rent in varying sizes, so to rent these please report this in the registration. (SEK 100 in rent / term)

Registration

The registration can be made in the registration form below.

The fees are paid to Plusgiro number 7240021.

In the message box you enter the name.